Архив за учебник

За четенето на …

Posted in Uncategorized with tags , , , , on юни 16, 2012 by xoptrop

Да, ще ви пиша за четенето. Не за онова „готиното“ четене на прекрасен роман или кримка до 3 или 4:00 часа сутринта, а онова екзестинциално четене от рода „да си вземеш изпита“. Наблюдавам една тенденция, мили ми читателю (както може би знаеш, съм за(Т)очен студент по икономика) на неправилно четене от страна на колегите (и част от тях приятели) в смисъл – четем всичко, само не и най-важното. Та в полза на моите колеги, ще споделя с вас една добра стратегия на четене на учебници :

  1. Преглед на учебника : Важен елемент, повечето учебници са от по 200, 300 и повече страници. Затова е изключително важно да погледнем учебника от гледната точна на изследователи (малко ще трае, спокойно) – как е структуриран, кои са главите, какъв е обхвата. Конспект по предмета не ви е нужен, в повечето случаи самото съдържание на учебника издава конспекта или просто го копира (понякога дословно). 
  2. Избор на целта : Също важен момент – тук трябва да преценим къде е насочена авторовата теза, и къде е т.нар. „плява“ (за улеснение : цитати от закони, правилници, исторически обзори – могат да се четат, но едва ли ще ви влязат в полза, освен ако не претендирате за някаква енциклопедичност, която за авторското ми СЪЖАЛЕНИЕ не се поощрява в нашите ВУЗ-ове). В тази точка, можем да споменем и способа на фокусирането върху съдържанието на титуляра по дадения предмет – или казано по-простичко, четете увода на учебника където всеки съавтор с гордост споделя коя глава е негова. Ако вашия преподавател е сред тях – обърнете особено внимание на тази част, не е невероятно ако пита / задава въпроси от сферата с авторски интерес.
  3. Изучаване на целевата ни глава / глави : Четете, да четете, това което сте определили по т.2 като важно, изключително и значимо. Тук, мога да дам само насоки – избягвайте да четете тези започващи с „според автори ..“, „според други автори…“ и т.н. Ако такива присъстват, тогава се насочете към тези „авторски цитирани мнения“ които са и автори / съавтори на учебника.
  4. Технически средства : Можете да използвате маркери, моливи и химикалки за подчертаване или маркиране на основната структура на текста. Това ще ви помогне при повторен след анализаторски прочит на материала, с цел осмисляне на текста (за тези от Вас които ще стигнат този етап на т.нар. „четене“.
  5. Успех на изпитите, и ако тази методика ви е помогнала….12-годишните бутилки знаете накъде да ги насочите.

 

Advertisements