Архив за лаф

Новия лаф – …. е безценно !

Posted in Fun with tags , on януари 9, 2009 by xoptrop

Градския сленг, наложи в последния месец-два новия лаф :

„…………. е безценно“

Точките, се заместват с каквото и да е куриозно / шеговито глаголно действие към някого.

Реклами